eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Studium przypadku (Case Studies)

Studium przypadku (Case Study) to metoda, której celem jest opis rozpatrywanego zjawiska oraz identyfikacjach wynikających z niego modelowych i sprawdzonych rozwiązań które warto skopiować i upowszechnić w ramach tzw. dobrych praktyk - rozwiązania te mogą dotyczyć dla przykładu metod współpracy, wdrażania czy realizacji projektu/programu.
 
 
Nie tylko pozytywne wzorce
 
Z założenia studia przypadku poświęcone są rozwiązaniom sprawdzonym i godnym powtórzenia, tym niemniej prócz pozytywnych wzorów, analiza typu Case Study może pozwolić odkryć powiązane z danym przypadkiem/zjawiskiem potencjalne błędy i niedociągnięcia - ich identyfikacja oraz określenie przyczyn ich wystąpinia umożliwia w przypadku tożsamego projektu prewencyjne wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych.
 
 
 
 
 
Jak studiować przypadki?
 
Dokładny opis i identyfikacja aspektów wartych powielenia wymaga, by dany przypadek przebadać gruntownie, dogłębnie i całościowo, razem z kontekstem jego występowania. Stąd też przyjmuje się, że studium przypadku ma charakter badania jakościowego - przeprowadza się je zasadniczo przy pomocy wywiadów IDI, diad bądź triad, opartych na ogół na celowym doborze próby, np. biorąc pod uwagę najlepsze i najgorsze wyniki wdrażania poddawanego analize rozwiązania. Uzupełnieniem wywiadów mogą być obserwacja czy analiza dotyczących przypadku materiałów zastanych - wybór konkretnych technik zależy od specyfiki rozpatrywanego zjawiska.
Zadzwoń do nas Napisz