STY
29

Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny

Od października do grudnia 2014 r. przeprowadzaliśmy badanie ewaluacyjne dotyczące projektu pn. „Zachodniopomorskie talenty - regionalny system stypendialny”, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie i skierowanego do szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

O opinie na temat projektu zapytaliśmy stypendystów, ich rodziców, dyrektorów i nauczycieli placówek edukacyjnych oraz pracowników WUP (członków zespołu projektowego i wdrażającego), zapoznaliśmy się też z dokumentacją.

Program stypendialny "Zachdniopomorskie talenty" został przewidziany na lata 2013-2015. Odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych).

Z przyjemnością informujemy, że ten system stypendialny stanowi skuteczne rozwiązanie i jest właściwą odpowiedzią na potrzeby uczniów oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie realizacji zadania wsparcia edukacji w regionie.

Do  najważniejszych ustaleń naszych analityków należy zaliczyć następujące:

Więcej informacji na temat samego programu znaleźć można na stronie internetowej WUP w Szczecinie.

Zobacz także .
Biostat