STY
22

BioStat dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nasza firma przeprowadziła ankietyzację wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020 realizowaną w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.
Badanie zostało zrealizowane w listopadzie 2013 roku i miało na celu pomoc w wyznaczeniu kierunków polityki gospodarczej województwa wielkopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zobacz także .
Biostat