eCRF e-karta obserwacji pacjenta
Dla farmacji ebiostat.pl

Badanie Click Tracking programu Medfile®
Elementy zbędne

Realizacja badania:
2019.05.14

Próba badawcza:
Ogólnopolska, N = 1000

Skontaktuj się z naszym specjalistą w celu uzyskania dostępu do pełnej wersji raportu.

Dr Monika Kurpanik

Dr Monika Kurpanik

Dyrektor ds. Badań
Tel.: (+48) 666 068 671
badania@biostat.com.pl

Analizie poddano także broszurę A4 dotyczącą programu dla gabinetów Medfile®. Za jej zbędne elementy najczęściej wskazywano: logo Medfile® oraz link do strony. Ankietowani uznali również, że nieistotne jest to, czy oferowany system kompatybilny jest z systemem iOS i Android. 
 
W opinii respondentów nieprzydatne są informacje o firmie zawarte w kafelkach. Znaczącą liczbę kliknięć, choć ich natężenie jest mniejsze niż w przypadku wcześniej wymienionych elementów, zebrał kalendarz przedstawiony na grafice telefonu. W tym przypadku widoczne jest już mniejsze skoncentrowanie kliknięć, co zobrazowane zostało kolorem czerwono-pomarańczowym. Obszary, w które kliknęła niewielka liczba respondentów, oznaczone zostały kolorem niebieskim bądź fioletowym. Są to elementy, które nie cieszą się dużą popularnością (klikalnością) wśród ankietowanych. Wśród takich elementów znalazł się tytuł „Program dla gabinetów lekarskich i fizjoterapeutycznych” oraz wypunktowany tekst dot. możliwości jakie oferuje program Medfile®.
 
 

Wskaż maksymalnie 3 elementy na grafice, które uważasz za zbędne.

Wskaż maksymalnie 3 elementy na grafice, które uważasz za zbędne - badanie

 

Wskaż maksymalnie 3 elementy na grafice, które uważasz za zbędne - wynik

Źródło: Badanie własne

Zobacz wszystkie raporty rynkowe
Zadzwoń do nas Napisz