Badania rynku

Badania rynku stanowią użyteczne narzędzie rozwoju przedsiębiorstw. Polegają one na gromadzeniu i analizie informacji o procesach zachodzących rynkowych. W oparciu o zebrane dane wnioskuje się o przyczynach i tendencjach rozwojowych obecnych i możliwych zjawisk, co stanowi podstawę do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Analizy rynku pozwalają na zdobycie informacji o kształtowaniu się mechanizmów gospodarczych. Mogą służyć między innymi określaniu stanu popytu i podaży oraz ich relacji do ceny oraz powiązanych zagadnień.  

Za pomocą jakich technik realizujemy badania? 

Projekty Market Research realizujemy posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami takimi jak internetowy panel konsumencki Badanie-Opinii.pl czy autorska platforma do badań opinii klientów SurvGo. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować błyskawiczny czas realizacji badań rynku. Wyniki zrealizowanych pomiarów prezentujemy w postaci automatycznych raportów. 

Wykorzystujemy również tradycyjne metody, do których można zaliczyć między innymi: 

 • Desk research - analiza danych zastanych, obejmująca między innymi takie źródła jak statystyki instytucji publicznych takich jak GUS, NFZ, ustawy prawne i ich nowelizacje, raporty finansowe przedsiębiorstw, biuletyny, rejestry, bazy przetargów publicznych, dyskurs medialny czy branżowe czasopisma; 
 • CATI - badania telefoniczne prowadzone z udziałem takich grup respondentów jak klienci, dystrybutorzy, przedsiębiorcy z firm konkurencyjnych czy eksperci branżowi.  Wywiady o charakterze ilościowym są prowadzone z użyciem nowoczesnego oprogramowania Cati-System; 
 • PAPI - ilościowe badania z wykorzystaniem papierowych kwestionariuszy; 
 • CAWI - pomiary ankietowe przeprowadzane online. Jest to najszybszy sposób pozyskania informacji od reprezentatywnych grup respondentów; 
 • IDI - indywidualne wywiady pogłębione, prowadzone z udziałem doświadczonego moderatora. Efektem badań jest raport powstały na bazie transkrypcji z nagrań audio; 
 • FGI - zogniskowane wywiady grupowe, nazywane popularnie fokusami. Pozwalają m.in. na pozyskanie informacji dotyczących potrzeb oraz ukrytych motywów zachowań zakupowych klientów; 
 • Tajemniczy Klient  - dzięki metodzie Desk Research jesteśmy w stanie zweryfikować jakość obsługi w placówkach sprzedażowych oraz sprawdzić stopień przestrzegania wyznaczonych standardów przez pracowników. 

W zakresie badań rynku proponujemy:

Badania klienta
satysfakcji, preferencji zakupowych, określanie grup docelowych.
Badania produktu
testy konsumenckie, wybór opakowań, substytucja, tolerancja cenowa.
Badania
na potrzeby wniosków o dofinansowanie - badania B+R.
Badania marki
rozpoznawalność, wyróżniki, przekazy reklamowe, plasowanie marki.
Badania konkurencji
szacowanie udziału w rynku, analiza oferty.

 

Wykorzystujemy następujące techniki i metody badawcze:

Ilościowe

 • wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CAPI)
 • bezpośrednie standaryzowane wywiady kwestionariuszowe (PAPI)
 • badania telefoniczne (CATI)
 • ankiety on-line (CAWI)

Jakościowe

 • indywidualne wywiady pogłębione (IDI), diady i triady
 • zogniskowane wywiady grupowe (FGI)

Mieszane

 • tajemniczy klient (mystery shopping)
 • analiza desk research
 • analiza SWOT
 • studium przypadku (case study)

Zapraszamy również do odwiedzin naszego nowego portalu poświęconego  tematyce badania rynku:

Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz