Rekomendują nas

Klinika i Zakład Rehabilitacji Kardiologicznej i Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
Szybka, profesjonalna i terminowa pomoc w analizie statystycznej materiału do pracy statutowej, realizowanej w Instytucie Kardiologii w Warszawie. Nie bez znaczenia było również przejrzyste i zrozumiałe dla każdego opracowanie wyników. Z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę.

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Wykonana analiza statystyczna dotycząca wielokrotnego opiniowania sądowo-psychiatryczno-psychologicznego została przeprowadzona zgodnie z umową i bez zastrzeżeń.

Katedra i Klinika Ortopedii  Traumatologii Akademii Medycznej w Lublinie
„Zespół Biostat wykazał się biegłą znajomością problematyki medycznej. Współuczestniczył w projektowaniu metodyki badań statystycznych, prowadził obliczenia oraz weryfikował obliczenia innych badaczy.”

Państwowy Instytut Weterynaryjny

Wykonawca konsultował elementy swojej bazy elektronicznej na potrzeby serwera zamawiającego, co umożliwiło nam kontynuację badania w kolejnych latach. Obsługa elektronicznego programu monitoringowego została wykonana sumiennie i profesjonalnie. 

Mabion

Od ponad 2 lat współpracujemy z firmą Biostat w zakresie realizowania badań klinicznych. Stworzyła na potrzeby naszego badania elektroniczny CRF – zajmujący się utrzymaniem i administracją systemu. Firma wywiązuje się ze swoich zadań rzetelnie i terminowo.

Centrum Onkologii

Wykonawca wykonał usługę, jaką było wykonanie badań ilościowych opinii społecznej stanu świadomości zdrowotnej i zachowań zdrowotnych grup docelowych. Projekt 45+ w zakresie chorób układu moczowo-płciowego. Usługę wykonano bez zastrzeżeń i zgodnie z zawartą umową.

Centrum Zdrowia Dziecka

Bardzo wysoko oceniam wiedzę, podstawy merytoryczne, a przede wszystkim dyspozycyjność zespołu Biostat. Zawsze można było liczyć na wytłumaczenie niezrozumiałej wiedzy statystycznej, proste przełożenie wyników  testów statystycznych na wiedzę praktyczną i niezbędną do zastosowania w praktyce klinicznej. Doceniona została duża pomoc graficzna.

Centralny Instytut Ochrony Pracy

Firma terminowo wykonała badanie ankietowe oraz analizę statystyczną przeprowadzanego projektu badawczego dotyczącego oceny ryzyka podczas obsługi przenośnego sprzętu komputerowego. Wykonanie uzyskało naszą pozytywną opinię.

Instytut Medycyny Pracy 

Firma wykonała ogólnopolskie badanie kwestionariuszowe. Stwierdzamy wykonanie badania w sposób rzetelny i terminowy oraz zgodny z umową, przy czym nie wnosimy zastrzeżeń co do zaprezentowanych materiałów.

ISN Pharma

„Od dłuższego czasu korzystamy z usług firmy Biostat w zakresie przygotowania kwestionariusza eCRF do badań klinicznych, jego obsługi, założeń, dokumentacji oraz merytoryki badania. Stworzony system jest przejrzysty i łatwy w obsłudze.”

Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej

"Firma Biostat była pomocna w opracowaniu danych statystycznych rzadko omawianego w piśmiennictwie nadużywania substancji anabolicznych. Opracowanie to umożliwiło publikację kilku prac w wiodących czasopismach medycznych i przedstawienie problemu na Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego."

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

„Jestem wysoce zadowolony z profesjonalnego i terminowego przeprowadzenia analizy danych statystycznych, niezbędnych podczas pisania pracy doktorskiej. Na uznanie zasługuje wysoki poziom merytoryczny, jak również elastyczność i dopasowanie się do indywidualnych potrzeb klienta.”

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

"Wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Biostat są obiecujące, a badań takich na temat zastosowania klinicznego jest niewiele. Uzyskane wyniki zostały przedstawione na kilku zjazdach polskich i zagranicznych dotyczących hematologii i transplantacji komórek krwiotwórczych. Nasza współpraca układa się znakomicie. Jesteśmy w stałym kontakcie i mamy nadzieję na dalsze owocne i w pełni profesjonalne współdziałanie."

Mundipharma Polska Sp z o.o.

"Firma Biostat wywiązała się ze swoich zobowiązań profesjonalnie i terminowo. Zaproponowane rozwiązania techniczne i logistyczne spełniają nasze oczekiwania merytoryczne oraz są intuicyjne dla użytkownika systemu. Wątpliwości oraz pytania są rozwiązywane na bieżąco, bez zbędnego oczekiwania."

Novarts Poland Sp. z o.o.

“The cooperation with Biostat was smooth. The company always prepares all elements of the agreements on time, with no delays. The contacts with Biostat were always very professional and the quality of their work was very high.”

Pfizer Polska Sp. z o.o.

„We recived an excellent support in the area of statistics, data analysis and the use of advance in medical research projects. The Biostat used a very clear language and a variety of methods to maximize our understanding and to ensure that statistical theory and practice were integrated.”

Warszawski Uniwersytet Medyczny

"W czasie trwania współpracy, firma wykonywała swoje obowiązki profesjonalnie i rzetelnie, a także wywiązywała się terminowo z powierzonych zadań. Pracownicy firmy są odbierani przez nas jako solidni fachowcy, którzy są w pełni zaangażowani w wykonywaną pracę. W trakcie naszej współpracy wykazali się zrozumieniem i cierpliwością na wprowadzane w projekcie zmiany."

Zadzwoń do nas Napisz