Badania rynkowe, market research i analiza rynku - farmacja.

Charakterystycznymi zjwiskami, jakie obserwować można w obrębie każdego sektora jest dynamiczna zmiennosć jego bliższego i dalszego otoczenia, dążność do wdrażania do rynkowego obrotu nowszych i bardziej innowacyjnych produktów i usług oraz ciągła zmienność gustów i preferencji konsumenckich

Utrzymanie wysokiej pozycji rynkowej wymaga śledzenia trendów w ww. obszarach i względnianie ich w przyjętej strategii działań marketingowych. W procesie tym nieocenione sa badania marketingowe, mające zastosowanie tak na rynku FMCG, jak i na tym medyczynym czy farmaceutycznym

W tym zakresie realizujemy.
 • Insighty konsumenckie
 • Badania konceptów - opakowania/reklamy
 • Badania reakcji na kampanie reklamowe
 • Badania decydentów(lekarzy, farmaceutów)
 • Pomiary obecności poroduktów w mediach
 • Badania rynku medycznego
 • Badania na potrzeby kampanii reklamowych
Kontakt
Koncepcja
Wyniki (7-14 dni)
Proces analizy i weryfikacji w badaniach jakościowych:

Badania jakościowe są zazwyczaj znacznie bardziej kosztowne w porównaniu do ilościowych, dlatego problematyczne jest uzyskanie wyników, które można by uogólniać na pełną populację

Jak zaradzamy temu problemowi?

Przemyślany dobór uczestników badania pod kątem

 • Zmiennych społeczno demograficznych
 • Cech psychograficznych
 • Dotychczasowych doświadczeń konsumenckich oraz preferencji zakupowych
 • Stanu zdrowia

Dwustopniowa analiza danych: autorska metoda

 • Oparta jest o przeprowadzanie badań dwojakiego rodzaju. Cel pierwszego z nich stanowi pozyskanie od respondentów opinii w tematyce badania, zwykle poprzez przeprowadzenie wywiwadów IDI. Etap ten kończy się pogłębioną analizą danych, służącą zaprojektowaniu narzędzia do badań fokusowych.
 • Badania FGI pozwalają na weryfikację uzyskanych na etapie poprzedzających informacji, a także uzupełnienie ich o nowe dane
Przykładowy cennik.
ZAKRES USŁUGI
4 IDI, 2 FGI, DWUSTOPNIOWA ANALIZA, RAPORT
CENA NETTO 9900PLN - REALIZACJA 14 DNI
ZAKRES USŁUGI
2 FGI, RAPORT
CENA NETTO 8800PLN - REALIZACJA 14 DNI
ZAKRES USŁUGI
BADANIA ROZPOZNAWALNOŚCI MARKI
(CATI, N-600), RAPORT

CENA NETlTO 14000PLN - REALIZACJA 14 DNI
ZAKRES USŁUGI
BADANIE CLT N=450, ANALIZY STATYSTYCZNE, RAPORT
CENA NETTO 14000PLN - REALIZACJA 14 DNI

*cennik na badanie marketingowe aktualny na rok 2016-2017

Sprawdzone rozwiązania
czas realizacji
Harmonogram.
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
ETAP 1.
Opracowanie narzędzi
badawczych IDI i FGI
ETAP 2.
Konsultacja narzędzi
z Zamawiającym
ETAP 3.
Realizacja
badania IDI
ETAP 4.
Wstępna analiza
materiału badawczego.
ETAP 5.
Opracowanie
prezentacji do badania
FGI i uszczególnienie
scenariusza
ETAP 6.
Realizacja
badania FGI
ETAP 7.
Analiza zebranego
materiału i opracowanie
raportu

Realizacja badania marketingowego dla farmacji może również zostać uzupełniona o badanie ilościowe, które pozwoli na skwantyfikowanie i uwiarygodnienie kwestii związanej z grupą docelową produktu

Z tego względu warto również uwzględnić w realizowanych projektach badawczych pomiaru CATI (ankieta telefoniczna), która dostarczy szczegółowych danych liczbowych

Elementy sondażu mogą objąć między innymi:

 • Występowanie i uciążliwość dolegliwości, na które odpowiada produkt;
 • Skłonność do zaadresowania problemu jeśli występuje;
 • Znajomość produktu (spontaniczna i wywołana);
 • Korzystanie z produktu, lub jego odpowiedników;
 • Skojarzenie z marką.
Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt
Monika Kurpanik
Dr Monika Kurpanik
Dyrektor ds. Badań
Zadzwoń do nas Napisz